Trang chủ > Sản phẩm > Thép hình, tấm lá > Thép góc chữ V/L Tisco
Thép hình, tấm lá

Thép góc chữ V/L Tisco

Thông tin chi tiết

Tên hàng hóa Qui cách Chiều dài Mác thép
 Thép góc V/L Tisco 60-75 6m SS400
Thép góc V/L Tisco 90-100 12m SS400
Thép góc V/L Tisco 120-130 12m SS400
Thép góc V/L Tisco 90-100 12m SS540
Thép góc V/L Tisco 120-130 12m SS540
Thép góc V/L Tisco 75×6, 75×8 6m SS400

Sản phẩm liên quan