Trang chủ > Sản phẩm > Thép hình, tấm lá > Thép hình I Posco
Thép hình, tấm lá

Thép hình I Posco

Thông tin chi tiết

Tên hàng hóa Qui cách Chiều dài Mác thép
 Thép hình I Posco 150 – 400 12m SS400
 Thép hình I Posco 450 – 600 12m SS400
 Thép hình I Posco 150 – 400 12m  A36
 Thép hình I Posco 450 – 600 12m  A36

Sản phẩm liên quan