Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

CENTRAL VIETNAM METAL CORPORATION

Tên viết tắt:    CEVIMETAL

Công ty niêm yết, mã chứng khoán KMT

Logo:

 

 

 

Nhà cung cấp thép chuyên nghiệp.