Trang chủ > Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân sự năm 2023

1/ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH (tại TP Đà Nẵng) MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý điều hành hoạt động của Phòng kinh doanh và đưa ra giải pháp, tham gia thúc đẩy hoạt động kinh doanh, đảm bảo chỉ tiêu doanh số đề ra. Tham mưu và tư vấn cho Ban lãnh đạo về chiến lư […]