Trang chủ > Sản phẩm > Thép hình, tấm lá > Thép hình H Posco
Thép hình, tấm lá

Thép hình H Posco

Thông tin chi tiết

Tên hàng hóa Qui cách Chiều dài Mác thép
 Thép hình H Posco 100 – 294 12m SS400
 Thép hình H Posco 300 – 482 12m SS400
 Thép hình H Posco 100 – 294 12m  A36
 Thép hình H Posco 300 – 482 12m  A36

Sản phẩm liên quan