Trang chủ > Sản phẩm > Thép xây dựng > Thép thanh vằn xây dựng Miền Nam (V)
Thép xây dựng

Thép thanh vằn xây dựng Miền Nam (V)

Thông tin chi tiết

Tên hàng hóa Qui cách Chiều dài Mác thép
Thép thanh vằn Miền Nam – V Φ10 – Φ25 11,7m CB300-V
Thép thanh vằn Miền Nam – V Φ10 – Φ32 11,7m CB400-V

Sản phẩm liên quan