Trang chủ > Sản phẩm > Thép xây dựng > Thép thanh vằn xây dựng Hòa Phát
Thép xây dựng

Thép thanh vằn xây dựng Hòa Phát

Thông tin chi tiết

Tên hàng hóa Qui cách Chiều dài Mác thép
Thép thanh vằn Hòa Phát Φ10 – Φ20 11,7m CB300-V
Thép thanh vằn Hòa Phát Φ10 – Φ20 11,7m Gr40
Thép thanh vằn Hòa Phát Φ10 – Φ32 11,7m CB400-V
Thép thanh vằn Hòa Phát Φ10 – Φ32 11,7m Gr60
Thép thanh vằn Hòa Phát Φ10 – Φ32 11,7m CB500-V

Sản phẩm liên quan