Trang chủ > Tin tức & Sự kiện > Hoạt động vì cộng đồng > Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung hỗ trợ Xây dựng nhà tình nghĩa tại Điện Bàn – Quảng Nam