Trang chủ > Cho Thuê Văn Phòng > Cho thuê Văn phòng ảo > Văn phòng ảo được cơ quan thuế chấp thuận không?

Văn phòng ảo được cơ quan thuế chấp thuận không?

Văn phòng ảo được cơ quan thuế xác nhận như những văn phòng truyền thống. Vì văn phòng ảo thỏa mãn những quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 về trụ sở giao dịch, cụ thể: Điều 42. Trụ sở chính của doanh nghiệp: Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Bài viết liên quan